หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหว้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
 
  
 
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และนอก จากนี้ประชาชนในตำบลวังหว้าทุกคน ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
 
 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
มีวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

วัดวังหว้า ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 1
  บ้านวังหว้า อำเภอตะพานหิน

วัดยางคลี ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 3
  บ้านยางคลี อำเภอตะพานหิน

วัดล่องตะแบก ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 4
  บ้านล่องตะแบก อำเภอตะพานหิน

วัดท่าปอใต้ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5
  บ้านท่าปอ อำเภอตะพานหิน

วัดท่าปอเหนือ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 7
  บ้านท่าปอเหนือ อำเภอตะพานหิน
 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่อบต. จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนวัดวังหว้า  

โรงเรียนวัดท่าปอ  

โรงเรียนวัดยางคลี  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังหว้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  บ้านวังหว้า อำเภอตะพานหิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหว้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  บ้านวังหว้า อำเภอตะพานหิน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
    จำนวน 7 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด

สถานีตำรวจภูธรวังหว้า

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ตำรวจบ้าน

ชรบ. หมู่บ้าน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-903-665
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10