หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหว้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
  
 
 
 
ถนนสายหลัก จำนวน 1 สาย คือ

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1118 (สายตะพานหิน – บางมูลนาก)
ถนนในตำบล (สายหลัก)

ถนนลูกรัง จำนวน 7 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย

ถนนคอนกรีต จำนวน 34 สาย
สะพาน จำนวน 8 แห่ง
รถโดยสารประจำทาง

สายตะพานหิน- พิจิตร

สายตะพานหิน - นครสวรรค์

สายตะพานหิน - เพชรบูรณ์
รถโดยสารประจำทาง

สายตะพานหิน - กรุงเทพฯ

สายตะพานหิน - เชียงใหม่
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

หนองน้ำ จำนวน 5 แห่ง

ลำคลอง จำนวน 4 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อบาดาล จำนวน 40 แห่ง

ทำนบกั้นน้ำ จำนวน 4 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

คลองชลระทาน จำนวน 5 แห่ง
 
 

น้ำ สำหรับน้ำที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้ลำคลองธรรมชาติ และน้ำใต้ดินที่เกิดจากการขุดเจาะ ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา

ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูก ลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีภูเขา

ดิน เป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดิน ในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 %
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้

ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประสานการทำบัตรผู้พิการ

ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ที่มีฐานะยากจน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-903-665
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10