หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 10 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ขอยุบเลิก และกำหนดตำแหน่ง [ 16 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 96  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 16 ม.ค. 2562 ]