หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหว้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
 
  
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
เดิมทีได้มีกลุ่มชาวบ้าน บ้านหนองโน ชาวสระบุรีได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วังหว้า แต่เดิมวังหว้าอยู่ในเขตตำบลคลองคูณ หมู่ที่ 3 ได้มีการจัดสร้างวัดขึ้นมา โดยบริเวณวัดมีต้นหว้าใหญ่และมีลักษณะเป็นวังวน จึงได้ตั้งชื่อว่า "วัดวังหว้า" และเมื่อ พ.ศ.2500 จึง แยกจากตำบลคลองคูณมาเป็นตำบลวังหว้า จนถึงปัจจุบัน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า ได้ปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับขนาดของ องค์การบริหารส่วนตำบล และตามมติให้ความเห็นชอบของที่ ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 6/2556
 
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่โดยประมาณ 23,968.75 ไร่ หรือประมาณ 38.35 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของที่ว่าการอำเภอตะพานหิน ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1118 ถนนสายตะพานหิน – บางมูลนาก ระยะห่างจากตัวจังหวัดพิจิตร 30 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอตะพานหิน ประมาณ 5 กิโลเมตร
 
   

ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.คลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
      อบต.ไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.วังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
 
 
 
 
 
 
โดยทั่วไปภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า เป็นที่ราบลุ่มประกอบไปด้วยลำคลองธรรมชาติ หนอง บึง อยู่จำนวนมากโดยหนอง บึง จะอยู่กระจายทั่วพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า ประชาชนจะอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่กันหนาแน่นบริเวณ รอบสองข้างฝั่งลำคลองธรรมชาติ
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า จะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากอ่าวเบงกอลและอ่าวไทย พัดผ่าน มาในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมมีฤดูเกิดฤดู 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
 
     

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 55

ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 32

ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 8

ประกอบอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 5
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,027 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,982 คน คิดเป็นร้อยละ 49.22

หญิง จำนวน 2,045 คน คิดเป็นร้อยละ 50.78
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,038 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 105.01 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   วังหว้า 301 312 631 104  
2   วังหว้า 272 307 579 147
  3   ยางคลี 386 397 783 172  
4   ล่องตะแบก 143 151 294 67
  5   ท่าปอใต้ 330 351 681 228  
6   วังหว้าเหนือ 300 352 652 161
  7   ท่าปอเหนือ 178 190 368 159  
    รวม 1,910 2,060 3,970 1,038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-903-665
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10